Iron Gates gorge: fortress Golubac and archaeologica site Lepenski Vir

Banat i Vršački breg Banat prestavlja geografski region koji je podeljen između Rumunije, Srbije i Mađarske čiji je glavni grad Vršac. Naš deo Banata pripojen je Srbiji nakon završetka Prvog svetskog rata, zaslugom velikog srpskog naučnika Mihajla Pupina. Najviša kota u Banatu i Vojvodini nalazi se na Vršačkim planinama (Gudurički vrh 641 m). Na južnim padinama Vršačkih planina nalazi se […]

Read More